Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn với những dự án chậm giải ngân

17/12/2019 14:43 879

Năm 2020: Lãi suất ngân hàng được dự đoán sẽ ổn định, khó có khả năng giảm sâu. Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn với những dự án chậm giải ngân.