Vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

08/02/2021 08:29 399

Vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông trong 20 ngày để đánh giá an toàn, phục vụ nghiệm thu trước khi đưa vào khai thá