Gốm Hương Canh - Sức sống làng nghề thủ công truyền thống

14/09/2020 10:45 718

“Ai về mua vại Hương Canh. Ai về mình gửi cho anh với nàng”. Cách thủ đô Hà Nội không xa, có một làng nghề làm gốm tuổi đời ngót 300 năm.

“Ai về mua vại Hương Canh. Ai về mình gửi cho anh với nàng”. Cách thủ đô Hà Nội không xa, có một làng nghề làm gốm tuổi đời ngót 300 năm, ở đó người dân vẫn đang giữ gìn nghề thủ công truyền thống của cha ông, đó là làng gốm Hương Canh.

Nguồn: theo vov.vn - http://vov2.vov.vn/nhip-song-van-hoa/gom-huong-canh-suc-song-lang-nghe-thu-cong-truyen-thong-c4-34841.aspx