Cục Hàng không dự báo, cả năm nay, ngành hàng không sẽ đón gần 88 triệu lượt khách, tăng gần 2 lần so với năm trước

27/06/2022 11:36 786

Cục Hàng không dự báo, cả năm nay, ngành hàng không sẽ đón gần 88 triệu lượt khách, tăng gần 2 lần so với năm trước.