Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lập Tổ công tác đặc biệt về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

25/07/2023 16:30 215

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lập Tổ công tác đặc biệt về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.