Luật giao thông đường bộ được tách thành 2 Dự án luật nên có nhiều điểm trùng lắp, chồng chéo.

11/11/2020 15:58 656

Quốc hội thảo luận 2 dự án luật về giao thông. Nhiều ý kiến cho rằng, Luật giao thông đường bộ được tách thành 2 Dự án luật nên có nhiều điểm trùng lắp, ch...