Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bắt đầu triển khai thu phí bằng hệ thống điện tử (ETC) từ hôm nay

10/08/2022 11:11 973

Tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bắt đầu triển khai thu phí bằng hệ thống điện tử (ETC) từ hôm nay.