Cảnh sát giao thông cả nước tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề nhằm kiểm soát tình trạng lái xe sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

16/03/2021 14:44 467

Từ hôm nay đến hết năm, Cảnh sát giao thông cả nước tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề nhằm kiểm soát tình trạng lái xe sử dụng ma túy, vi p...