Từ ngày 15-9 các chuyến bay thương mại đến một số thị trường châu Á sẽ được mở lại

15/09/2020 13:43 968

Thủ tướng chính phủ đã đồng ý ngày 15-9 các chuyến bay thương mại đến một số thị trường châu Á sẽ được mở lại.