Đề xuất khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu Âu và Australia từ 1/1/2022

22/12/2021 10:18 800

Đề xuất khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu Âu và Australia từ 1/1/2022.