Yêu cầu xử lý dứt điểm hiện tượng kích hoạt thẻ thu phí không dừng “ảo” trước ngày 5/8 tới đây

01/08/2022 13:24 845

Yêu cầu xử lý dứt điểm hiện tượng kích hoạt thẻ thu phí không dừng “ảo” trước ngày 5/8 tới đây.