Từ 9h nay sẽ triển khai thí điểm thu phí không dừng hoàn toàn trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

10/06/2022 10:48 604

Từ 9h nay sẽ triển khai thí điểm thu phí không dừng hoàn toàn trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.