Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khởi công vào ngày mai, giúp mở rộng cánh cửa giao thương với Trung Quốc

03/01/2024 09:15 221

Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ khởi công vào ngày mai, giúp mở rộng cánh cửa giao thương với Trung Quốc, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian Hà Nộ...