Bộ Giao thông Vận tải đề xuất không cách ly tập trung hành khách từ quốc gia có biến thể Omicron

30/12/2021 11:13 59

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất không cách ly tập trung hành khách từ quốc gia có biến thể Omicron.