Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe vận tải liên tỉnh

03/08/2021 09:06 351

Bộ Công thương đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe vận tải liên tỉnh.