Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, Hà Nội sẽ chạy thử toàn hệ thống đầu tháng 12 tới

20/11/2020 14:04 729

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, Hà Nội sẽ chạy thử toàn hệ thống đầu tháng 12 tới