Mở đường bay đầu tiên vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Anh

07/06/2023 16:05 528

Mở đường bay đầu tiên vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Anh.