Doanh nghiệp đường sắt vay nợ để trả lương hơn 11 nghìn công nhân. Vì đâu nên nỗi?

24/02/2020 11:13 639

Hơn 11 nghìn công nhân ngành đường sắt đang bị nợ lương