Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành đầu tư xây dựng, bước vào giai đoạn chuyển giao cho Thành phố Hà Nội

02/04/2021 09:52 806

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoàn thành đầu tư xây dựng, bước vào giai đoạn chuyển giao cho Thành phố Hà Nội.