Sẽ khởi công 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc – Nam vào tháng 9 tới.

06/08/2020 16:28 267

Sẽ khởi công 3 dự án đầu tư công cao tốc Bắc – Nam vào tháng 9 tới.