Ủy ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí / dự án BOT

26/09/2022 09:00 795

Ủy ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí / dự án BOT.