Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chạy nước rút để thông xe vào cuối tháng 11 này

26/11/2021 10:56 649

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chạy nước rút để thông xe vào cuối tháng 11 này.