Từ 01/4, Sở GTVT Hà Nội chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến

25/03/2020 14:58 813

Từ ngày 01/4/2020, Sở GTVT Hà Nội chỉ thực hiện tiếp nhận đối với hồ sơ nộp trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận Một cửa).

Căn cứ Quyết định số 7216 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội, trong đó có giao chỉ tiêu phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và ít nhất 30% số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Đến nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) đã hoàn thành phần mềm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 89/93 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Hà Nội (đạt tỷ lệ 95,7%), đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Nhằm phát huy hiệu quả các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh cải cách hành chính; để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại; đặc biệt trong giai đoạn tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đối với những thủ tục hành chính đã được cung cấp phần mềm nộp hồ sơ trực tuyến (theo danh mục gửi kèm), Sở GTVT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc khai báo, nộp hồ sơ trực tuyến. 

Trước mắt từ nay đến 31/3/2020, Sở GTVT Hà Nội vẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng một trong hai hình thức là nộp trực tiếp tại bộ phận Một cửa hoặc nộp trực tuyến. 

Từ ngày 01/4/2020, Sở GTVT Hà Nội chỉ thực hiện tiếp nhận đối với hồ sơ nộp trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận Một cửa), cụ thể:

- Địa chỉ đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến: https://sogtvt.hanoi.gov.vn (chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4).

- Số điện thoại hỗ trợ: Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải, của Thành phố Hà Nội theo số điện thoại niêm yết trực tiếp trên phần mềm hoặc bộ phận Công nghệ thông tin - Sở Giao thông vận tải Hà Nội theo số điện thoại: 0904186963/ 0983572529, Email: sogtvt@hanoi.gov.vn

Trong quá trình khai thác, sử dụng các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở GTVT Hà Nội làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội.