Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ tiếp viên bị thẩm vấn tại Australia

22/06/2022 11:08 355

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo vụ tiếp viên bị thẩm vấn tại Australia.