Có tới 48/73 tuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại nhưng không có khách nào, nhiều chuyến bay hủy

19/10/2021 10:35 436

Có tới 48/73 tuyến xe liên tỉnh hoạt động trở lại nhưng không có khách nào, nhiều chuyến bay hủy.