Xả trạm thu phí nếu ùn tắc kéo dài trong dịp nghỉ lễ

22/04/2021 09:22 216

Xả trạm thu phí nếu ùn tắc kéo dài trong dịp nghỉ lễ.