Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

22/08/2022 08:49 626

Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.