Liên minh kích cầu du lịch – Bước đột phá trong phát triển du lịch mùa dịch bệnh

29/02/2020 09:24 298

Liên minh kích cầu đã huy động sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp du lịch, địa bàn triển khai được mở rộng trên cả nước