Việt Nam lần đầu tiên có tàu container chạy thẳng sang Bỉ

28/07/2021 10:10 454

Việt Nam lần đầu tiên có tàu container chạy thẳng sang Bỉ.