Cục Hàng không Việt Nam lên kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế.

01/09/2020 15:06 467

Cục Hàng không Việt Nam lên kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế, trước mắt là bay lại hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản từ 15/9 tới.