Cần hiểu đúng về lễ hội

05/02/2020 09:07 421

Trong thời gian qua lễ hội hội đã bộc lộ nhiều vấn đề, những bất cập đó cùng với sự phát triển của lễ hội hiện đại đang đan xen lẫn nhau.