Cần Thơ: Nữ bác sĩ, thấm nhuần lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”

20/05/2020 09:38 328

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, gần 30 năm gắn bó với nghề, nữ thầy thuốc ưu tú