Đằng sau phiên giảm giá dầu lịch sử

27/04/2020 08:59 229

Nghịch lý “người bán phải trả thêm tiền cho người mua” xuất phát từ việc các công ty năng lượng Mỹ đã không còn chỗ để chứa dầu dư thừa