Sắc Màu Văn Hóa Dân Tộc Mông Tại Hà Nội

29/08/2019 11:05 670

Khám phá sắc màu văn hóa dân tộc Mông, Yên Bái, giữa thủ đô Hà Nội