Cậu bé 7 tuổi người Mỹ dành hết tiền tiết kiệm giúp đỡ người già trong dịch bệnh Covid-19

15/04/2020 09:04 69

Trong những ngày này rất nhiều những tấm gương tốt chung tay chống lại dịch bệnh