Châu Âu “oằn mình” vì năng lượng

31/08/2022 08:26 862

Châu Âu “oằn mình” vì năng lượng.

Thiếu nguồn cung từ Nga, hóa đơn năng lượng của người dân châu Âu đang tăng “phi mã”, một mùa đông lạnh đang “chực chờ” phía trước, buộc chính phủ và người dân các nước châu Âu đau đầu nghĩ cách ứng phó.

Nguồn: Theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/the-gioi/chau-au-oan-minh-vi-nang-luong-2882022-c7-88568.aspx