Lao động trẻ đối diện nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, vì đâu?

27/08/2019 04:42 575

Nước ta có nguồn nhân lực dồi dào và cơ cấu lao động trẻ.

  Đây là lợi thế cho việc phát triển kinh tế, xã hội. Song lực lượng lao động trẻ ở nước ta còn non kinh nghiệm và có lẽ cả do chủ quan, thiếu tập trung trong quá trình lao động, sản xuất nên nguy cơ bị tai nạn lao động rất cao.