Than không khói giúp bảo vệ môi trường tại Campuchia

28/05/2021 08:22 339

Đông Nam Á phát triển năng lượng xanh bất chấp Covid-19 - Than không khói giúp bảo vệ môi trường tại Campuchia.