Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công- cách tiếp cận mới

26/06/2020 13:45 811

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công - cách tiếp cận mới

http://vov1.vn/dong-chay-kinh-te/thuc-day-giai-ngan-von-dau-tu-cong-cach-tiep-can-moi-2662020-c19-60987.aspx - Nguồn vov.vn