Chính phủ làm tốt công tác an sinh xã hội mùa dịch Covid-19

23/04/2020 09:30 918

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song công tác an sinh xã hội luôn được Chính phủ quan tâm, chú trọng, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại