Chính phủ New Zealand cắt giảm hàng loạt dự án để tập trung hỗ trợ người dân

21/03/2023 08:06 88

Chính phủ New Zealand cắt giảm hàng loạt dự án để tập trung hỗ trợ người dân.

Trong bối cảnh đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao, hôm nay chính phủ New Zealand tuyên bố cắt giảm một loạt dự án để dành tiền hỗ trợ người dân.

Nguồn: Theo vov.vn - https://vov1.vov.gov.vn/the-gioi/chinh-phu-new-zealand-cat-giam-hang-loat-du-an-de-tap-trung-ho-tro-nguoi-dan-13-c7-96567.aspx