Chồng gầy liệu "khối thứ" có được "là thầy"?

04/12/2020 09:40 53

Dân gian vẫn có câu "gầy là thầy chuyện ấy". Nhưng theo Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, còn tùy vào "gầy" mức độ nào, do nguyên nhân g...