Chúa Chổm là ai?

11/09/2020 08:29 331

Ca dao có câu: “Vua Ngô ba sáu tấn vàng/ Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì/ Chúa Chổm uống rượu tì tì/ Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô".

Ca dao có câu: “Vua Ngô ba sáu tấn vàng/ Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì/ Chúa Chổm uống rượu tì tì/ Chết xuống âm phủ kém gì vua Ngô". Vậy chúa Chổm là ai và có thật ngoài đời không?

Nguồn: theo vov.vn - http://vov2.vov.vn/dat-nuoc-ngan-nam/chua-chom-la-ai-c52-26494.aspx