Chung sống an toàn với dịch, cần đảm bảo mục tiêu kép: Kiểm soát dịch cùng với khôi phục kinh tế - xã hội

24/04/2020 09:19 837

Với việc 6 ngày qua cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới cho thấy, dịch Covid 19 có dấu hiệu lắng xuống