Cơ hội cho kinh tế Mỹ phục hồi

15/06/2020 09:43 200

Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ khẳng định, thời kỳ tăng trưởng kinh tế dài nhất trong lịch sử nước Mỹ đã chính thức chấm dứt từ tháng 2 vừa qua

http://vov1.vn/tim-kiem/co-hoi-cho-kinh-te-my-phuc-hoi-1162020-c72-60569.aspx - Nguồn vov.vn