Tác động của dịch Covid 19 tới nền kinh tế và giải pháp ứng phó

19/02/2020 09:39 235

Dịch do virus corona chủng mới (Covid-19) đã tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam