Có nên khởi nghiệp khi kinh tế gia đình chưa vững

29/04/2021 14:03 725

Là trụ cột kinh tế trong nhà nhưng trong anh luôn ấp ủ mong ước lập nghiệp. Ngặt nỗi tiềm lực kinh tế gia đình chưa đủ, liệu có nên hay không?