Người yêu không chịu cưới

25/10/2019 11:20 663

Quen nhau đã 8 năm nhưng chưa lần nào anh nói đến chuyện hôn nhân. Tôi nên tiếp tục hay dừng lại?