Tiền tài che mờ mắt

25/05/2020 09:21 582

Một người có thể chịu được cảnh nghèo, hai người thì không: Tình yêu không dựa trên vật chất có tồn tại lâu dài?