Khi người chồng không phải là chỗ dựa

14/10/2020 09:43 270

Chấp nhận yêu một người đàn ông không có kinh tế nhưng càng ngày tôi càng không thể ở cùng một người càng ngày càng thiếu hiểu biết.